Książki Książki dla chłopca Książki dla dzieci Książki dla dziewczynki Podręczniki

“Ponad słowami” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Język polski to jeden z wiodących przedmiotów nauczanych w szkole. Uczniowie w ramach jego programu zapoznają się z klasyką polskiej prozy oraz poezji, budując własną tożsamość narodową oraz zgłębiając dziedzictwo rodzimej kultury. Poza literaturą młodzież szkolna poznaje zasady gramatyki oraz ortografii, by jak najlepiej posługiwać się językiem ojczystym zarówno w mowie, jak i piśmie. Tworzą własne krótsze oraz dłuższe formy pisemne, deklamują, nabierają wprawy w interpretacjach. Podstawowa wiedza przenika się z kulturą oraz sztuką, na którą pracowali nasi przodkowie od pokoleń. W tym kluczowym zadaniu, nauczania języka polskiego, istotne są rzetelne źródła wiedzy, jakie stanowi seria “Ponad słowami”.

Seria “Ponad słowami”

Niniejsza seria została opublikowana przez wydawnictwo Nowa Era i zawiera kilka rodzajów materiałów dydaktycznych, wspierających proces nauczania, wzbogacający przekazywane treści oraz rzetelnie przygotowujący do sprawdzianów, jak i egzaminu maturalnego. Seria dedykowana jest uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych (przez co należy rozumieć licea ogólnokształcące oraz technika). Dostępne pozycje podzielone są na dwa poziomy: podstawowy oraz rozszerzony, których treść odpowiada podstawie programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przejrzysty układ pomocy dydaktycznych, sposób przekazywania treści oraz inspirująca tematyka stanowi doskonałe przygotowanie uczniów do matury oraz praktyczne  wsparcie dla ich nauczycieli.

Seria “Ponad słowami” zawiera:

– podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych (w zakresie podstawowym lub rozszerzonym),

– maturalne karty pracy,

– podręczniki dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum (w zakresie podstawowym i rozszerzonym),

– maturalne karty pracy z dziennikiem lektur. Zakres podstawowy i rozszerzony,

– materiały dla nauczycieli.

Co zapewnia seria “Ponad słowami” uczniom szkół ponadgimnazjalnych?

Pomoce dydaktyczne niniejszej serii posiadają systematyczny oraz ułatwiający naukę podział treści. Epoki, jak i poszczególne wydarzenia, ułożone są w porządku chronologicznym, a najważniejsze postaci, daty oraz dzieła sztuki uwypuklono w treści. Sposób przekazu jest jednocześnie wartościowy oraz atrakcyjny dla grupy wiekowej, której dotyczy. Materiały poruszają nie tylko tematykę literatury oraz przynależące do niej treści poboczne. Porusza szeroki zakres kultury (m.in. teatr, kino), wzbudzając w młodym człowieku zainteresowanie sztuką szeroko rozumianą. Liczne dodatkowe materiały ułatwiają kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.