“To jest chemia”

To jest chemia”, to podręcznik stworzony przez A. Mirzigod, J.Mirzigoda oraz R. Hassa. Omawia zagadnienia, które związane są z zastosowaniem chemii w życiu codziennym. Treści zawarte w podręczniku, są opracowane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w gimnazjum. Pozwala uczniowi, na powtórzenie wiadomości, które zdobył już w klasach wcześniejszych. Dzięki sekcji “Chemia blisko nas”, pomaga zainteresować ucznia przedmiotem. Dołączona płyta CD, zawiera multimedialne rozwiązania, które z pewnością zaciekawią uczniów, jak i wyjaśnią najważniejsze i najbardziej nurtujące pytania, poprzez doświadczenia przeprowadzane na filmach. Dla tych, którzy bardziej niż inni interesują się chemią i chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, publikacja zawiera także wiadomości ponadprogramowe. Podręcznik, zachęca do kontynuacji nauki tego przedmiotu, wyjaśnia obliczenia oraz pomaga w zrozumieniu różnych procesów (np. przemysłowych).

Wersja podstawowa “To jest chemia”:

  • to interesujące połączenie wiadomości teoretycznych z praktyką (uczeń może lepiej zrozumieć z czego wynikają dane zjawiska),
  • jest motywacją dla uczniów do dalszej nauki przedmiotu,
  • wyrównuje poziom uczniów po gimnazjum (pozwala dopasować się do innych uczniów i niejako uczyć się w swoim tempie),
  • to zbiór odpowiedni, dla każdego ucznia,
  • doświadczenia chemiczne, które proponowane są w publikacji, są dość proste i można wykonać je w każdej pracowni chemicznej, także tej słabiej wyposażonej,
  • zainteresowanie uczniów jest zwiększone, dzięki multimediom (płyta CD-ROM),
  • indywidualizacja jest możliwa z racji pomocy dydaktycznych,
  • ułatwia pracę i daje jej komfort, mimo zmienionej podstawy programowej.

Chemia, obok matematyki, jest jednym z przedmiotów, które w każdym wieku sprawiają uczniom trudność. Aby osiągnąć efektywne nauczanie, istotna jest pomoc, wkład i podejście nauczyciela, ale też dobrze dobrany podręcznik, który nie będzie kolidował, a wręcz przeciwnie- pomagał. “To jest chemia”, jest pozycją, która wyjaśni, nawet najtrudniejsze zagadnienia. Jest zgodna, z podstawą programową i przystosowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik jest obowiązkowy, oprócz niego powstał także zeszyt ćwiczeń, który uczniowie mogą zakupić i analogicznie do danego tematu czy działu, uzupełniać i sprawdzać poprawne odpowiedzi. Pozwoli on lepiej utrwalić i zrozumieć dany materiał oraz korygować swoje błędy, dzięki odpowiedziom zawartym w jego tylnej części. Wiedza, która uwzględniona jest w publikacji “To jest chemia”, pozwoli uczniowi przygotować się do testów, kartkówek, sprawdzianów, a na końcu drogi- także do matury.